Stora sparkravet på Borås gymnasieskolor: 15 miljoner kronor

.
Foto: Anders Robertsson

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen behöver spara 15,8 miljoner kronor, för att göra det försvinner totalt 25 årsarbetare tidsmässigt vilket motsvarar 25 heltidsanställda, och det dras in på elevresor berättar Borås tidning.

Skolorna ska spara olika mycket. Vuxenutbildningen ska spara 1,1 miljoner. 1,4 årsarbetare tas bort där. På Almåsgymnasiet ska 2,2 miljoner kronor sparas. Där försvinner fem årsarbetare, varav två lärartjänster. Siffran för Bäckäng är 3,9 miljoner, där försvinner sex årsarbetare. Sven Eriksonsgymnasiet ska spara 3 miljoner. Fyra årsarbetare försvinner, varav tre jobbar stödinsatser. På Viskastrandsgymnasiet ska det sparas in hela 5,6 miljoner kronor. Här tas 9,2 årsarbetare bort, varav 5,2 av dessa är inom undervisning.

Enligt kommunen ska dock ingen bli uppsagd.

Fackliga företrädare tror att neddragningarna kan leda till att lärarna får högre arbetsbelastning och varnar för att det kan leda till att färre elever klarar målen.