Stor kongress till Borås 2020

.
Foto: Niclas Liljenby

Föreningen Sveriges Stadsbyggare arrangerar varje år Mex-dagarna, en kongress som lockar deltagare från hela landet för att diskutera de möjligheter och utmaningar yrkeskåren står inför. I november nästa år hålls mötet i Borås och som lokal arrangör står Borås Stads mark- och exploateringsenhet. Cirka 500 deltagare väntas komma.

– Vi är glada och taggade inför att Borås kommer vara värdstad för nästa års Mex-dagar. Konferensen innehåller mycket erfarenhet, kunskap från expertis inom mark- och exploateringsområdet, likväl som forumet är värdefullt för utbyte med branschkollegor, säger, Elisabeth Eickhoff, Mark- och exploateringschef Borås Stad i ett pressmeddelande.