SD är emot Borås klimatmål: ”Vad måste stå tillbaka?”

.
.
Foto:Joakim Nilsson

Invånarna i Borås måste minska sina utsläpp av koldioxid med 16 procent om året fram till år 2040, om Borås ska klara målet i Parisavtalet och för att hålla den globala uppvärmningen mellan 1,5 och 2 grader. Det har slagits fast i kommunens koldioxidbudget.

Sverigedemokraterna i Borås sågar stadens koldioxidbudget. Partiet menar att budgeten ställer stora krav på kommunen och att det innebär stora kostnader.

– Vad är det som måste stå tillbaka för att vi ska klara målen? säger oppositionsrådet Andreas Exner (SD) till SVT Nyheter Väst.

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) menar att kostnaderna blir stora om inte invånarna och staden försöka minska utsläppen.