Säs fortsätter spara - vill lägga ner avdelning och ställa ambulanser

.
.
Foto:Lars-Åke Green

Södra Älvsborgs sjukhus har stora besparingskrav på sig. Nu ser det som att det blir ett underskott med 125-150 miljoner kronor i år.

Man har redan sparat in genom att bland annat lägga ner barn- och ungdomsmottagningarna i Lerum och Alingsås, och hudbehandlingsenheterna i Skene och Alingsås. Men nu ska det sparas in ytterligare. På onsdag lägger sjukhusledningen fram ett nytt sparförslag till styrelsen, skriver Borås tidning.

Enligt förslaget bör en vårdavdelning inom vuxenpsykiatrin, med cirka tio platser, läggas ner och man vill ta bort fem vårdplatser på medicinavdelningen. Istället ska fler patienter får vård hemma.

– Man kan säga att vi flyttar vårdplatser från sjukhuset till hemmen. Det blir billigare, effektivare och mer patientvänligt eftersom många vill vårdas hemma, säger ekonomichef Torben Pihl, till BT.

I våras sparades det in inom ambulansen genom att upp till två ambulanser per dygn ställs om det inte finns ordinarie personal. I sparförslaget föreslås det att ytterligare en ambulans per dygn bli stillastående.

Läs mer om sparförslaget här: