Säs anmäler flera patientärenden

Arkivbild.
Foto: Mareike Timm

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in tre anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Det handlar om tre olika fall där patienter blivit lidande i sin vård.

Ett av fallen handlar om en patient som var på sjukhuset för operation och som hittades med hjärtstopp och som inte gick att återuppliva. Sjukhuset kommer att göra en internutredning som ska titta på hur hjärt- och lungräddningen genomfördes och om rutiner följdes.

Det andra fallet är en kvinna som var gravid i vecka 10 och som sökte vård för smärtor i magen. Kvinnan ordinerades läkemedelsbehandling som inte är lämplig för gravida. Efter behandling får kvinnan missfall. Sjukhusets utredning ska granska om rutiner och ordinationer har följts gällande läkemedelsbehandling i samband med graviditet.

Det tredje fallet som anmälts är ett fall där en patient inkommer till sjukhuset med ambulans med tilltagande svårigheter att andas, hosta och smärtor i magen efter att ha haft influensa i två veckor. Efter undersökning återgår patienten till hemmet med smärtlindring och febernedsättande.

Patienten söker hjälp igen efter ett dygn med ytterligare försämrad andning. Patienten förs till Karolinska sjukhuset för fortsatt vård och behandling av lunginflammation och septisk chock.

Sjukhuset kommer att utreda det akuta omhändertagandet och behandlingen av patienten och om rutiner har följts.