Så mycket koldioxid släpper varje boråsare ut

.
Foto: Anton Hedberg

I snitt släpper varje invånare i Borås ut åtta ton koldioxid om året. Det berättar P4 Sjuhärad som pratat med Susanne Arneborg, strategisk utredare i Borås som varit med och tagit fram Borås stads första koldioxidbudget.

Utsläppen av koldioxid i Borås måste minska med 16 procent om året fram till år 2040, om Borås ska klara målet i Parisavtalet.

Idag är kommunens totala utsläpp 45 000 ton koldioxid.