Så mycket höjs hyrorna i Borås

Arkivbild.
Foto: Lennart Magnusson

Hyresgästföreningen skriver i ett pressmeddelande att man förhandlat med AB Bostäder i Borås om hyreshöjning för företagets hyresrätter 2019. Höjningen blir på 1,95 procent från och med den 1 februari 2019. Det är främst ökade kommunala taxor och avgifter som motiverar hyreshöjningen. Det ursprungliga kravet från bolaget sänktes med närmare hälften, skriver Hyresgästföreningen.

– Hyreshöjningen tillsammans med effektivare drift och förvaltning ger AB Bostäder bra förutsättningar för att klara de utmaningar företaget har när det gäller underhåll. Det är viktigt att hyreshöjningarna fortsatt hålls på en måttlig nivå för att hyresrätten ska vara långsiktigt hållbar med hänsyn till såväl ekonomiska som sociala förutsättningar. Och vi är relativt nöjda med den uppgörelse parterna lyckats enas om lokalt, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen i pressmeddelandet.

De nyproducerade lägenheterna på Våglängdsgatan 19 får inte någon höjd hyra 2019.