Patienter på Säs fick behandling som inte var godkänd

Arkivbild.
Foto: Johan Valkonen

Patienter på Södra Älvsborgs sjukhus har behandlats med ickevetenskapliga metoder. Tre drabbades av vårdskada, och är nu avlidna, det berättar Borås Tidning.

Det handlar om en kirurgiska behandling av brustna magsår, behandlingen utfördes på åtta patienter mellan 2008-2012. En egen utredning som SÄS har gjort, visade senare att metoden inte är vetenskapligt värderad, och att behandlingen utfördes utan att patienterna informerades.

Tre av de åtta patienterna är nu avlidna, men enligt sjukhuset tyder ingenting på att dödsfallen har koppling till behandlingsmetoden. Men med utredningen som grund gör SÄS nu en Lex Maria-anmälan.

– Beslutet gör gällande att medarbetare i forskningsstudien gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning genom att de inte följt bestämmelser om inhämtande av etiskt godkännande från berörd myndighet, skriver Säs-ledningen i ett pressmeddelande som BT tagit del av.