Nästan var femte boråsare känner sig otrygg

.
Foto: Anton Hedberg

Teknik- och arkitektföretaget PE har släppt årets upplaga av Samhällsbarometern. Enligt rapporten uppger mer än hälften av de tillfrågade att de känner sig trygga i sin stad. Det varierar dock kraftigt beroende på vart i landet de är bosatta. I Lund uppger 73 procent av de tillfrågade att de känner sig trygga. Endast sju procent uppger att de inte instämmer i påståendet.

I Borås är det 49 procent som anser att de känner sig trygga i sin stad. 32 procent uppger varken eller och 19 procent anser inte att de är trygga i staden.

– Det är skillnad på upplevd trygghet och faktiskt trygghet men vi kan konstatera att det är en av de viktigaste faktorerna för att trivas. Hur vi planerar våra städer har stor påverkan på̊ vår trygghet och god arkitektur har en viktig roll att spela. Vi ser exempelvis att välplanerad belysning och områden med verksamheter på gatuplan skapar naturliga mötesplatser, någonting som bidrar till att öka tryggheten, säger Nicke Rydgren, Affärschef på PE.