Många sökande till nya utbildningen i Borås

Foto: BORAS TIDNING

Till hösten startar för första gången en logistikdesignerutbildning i Borås. Ett hundratal har sökt den tvååriga utbildningen med 25 platser.

– Efter en trevande start så måste vi nu vara nöjda med söktrycket – vår utmaning är ju att utbildningen är ny och att det är få som känner till den. Men ryktet har spridit sig och branschen har hjälpt till att marknadsföra den, bland annat hos sin egen personal, säger Klas Ekdahl, utbildningsledare på Borås yrkeshögskola, till Borås tidning.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med näringslivet och kommer att innehålla praktik men också föreläsningar av representanter från olika företag.

– Logistik hamnar högre och högre upp på agendan ute hos bolagen – allt fler inser att det är maskinen som får helheten att fungera. Det tycker jag är attraktionskraften för den här typen av utbildning: att det är väldigt givande att jobba med de här frågorna. Fungerar inte logistiken faller allt annat också, säger Charlotte Elmquist, vd på Boråsföretaget Proflow, till Borås tidning.

Charlotte Elmquist är en de företagare som engagerat sig för att få till utbildningen.