Länsstyrelsen får pengar för att få bort invasiva arter

.
Foto: Roger Carlsson

Länsstyrelsen har fått pengar från Naturvårdsverket för att börja arbeta med att utrota invasiva arter.

En art som finns på många platser i Sjuhärad är skunkkallan. Ser man en skunkkalla eller någon annan invasiv växt, kan man rapportera det på invasivaarter.nu.