Läkare vill se utvärdering av digitala vårdbesök

.
Foto: Niclas Liljenby

Under coronapandemin har många valt att använda sig av digitala vårdmöten via appar, men Västra Götalands läkarförening skriver i ett pressmeddelande att det inte alltid är det bästa för patienten. De vill att regionen gör en utvärdering innan de ”trampar på gasen”.

En enkätundersökning som Läkarförbundet genomfört under maj visar att åtta av tio läkare, vilka redan tidigare hade digitala vårdkontakter, ökat dessa. För 37 procent av läkarna har de digitala patientmötena mer än fördubblats. Samtidigt upplever två tredjedelar av läkarkåren att de i dag inte kan erbjuda god vård i samma utsträckning digitalt som vid ett personligt möte.

– Regionen måste agera så att patientsäkerheten värnas inom primärvården. Det finns en oro för att arbetsgivarna efter corona bara fortsätter framåt och låter digitaliseringsivern och en önskan att konkurrera med de så kallade nätläkarna, göra att man glömmer kvalitetsaspekten. Det är oerhört viktigt att det är rätt patienter erbjuds digitala besök och att den digitala infrastrukturen inom vården fungerar, säger Jakob Nyhlén, specialistläkare i allmänmedicin och ordförande för Sektion Primärvård i Västra Götalands läkarförening, i pressmeddelandet.

Läs mer

Nyheter

Hårt tryck på Arbetsförmedlingen

Får betalt för att skjuta upp semestern.

Nöje

Julshow på Borås kongresshus – kanske

Preliminärt premiärdatum.

Nyheter

Boråsare blir ny landshövding i Kalmar län

Han tar över i september.

Nyheter

Hennes resa blev film – föreläser under Borås Pride

Ann-Christine Ruuth till Borås Pride.

Nyheter

Högt tryck på sjuksköterskeprogrammet i Borås

500 på väntelistan.

Nyheter

Två döms för stöld i Boråsbutik

Stal för över 40 000 kronor.