Förslaget: Kommunen bör ta över vuxenutbildningen

Arkivbild.
Foto: Mattias Rubin

Nyligen gick företaget Miroi i konkurs. De har drivit SFI-undervisning för 400 elever i Borås för Borås stad. Nu har Vänsterpartiet i Borås lämnat in ett initiativärende där de menar att vuxenutbildningen bör drivas i egen regi, ”för att inte vara utelämnade till vinstdrivande företag. Vi vill försäkra oss om att den viktiga verksamhet som vuxenutbildningen utgör bedrivs med långsiktighet och hög kvalitet.” skriver partiet i ett pressmeddelande.

Vänsterpartiet menar att dte är en möjlighet att bygga upp en långsiktig verksamhet som håller hög kvalitet.