Fler oroliga för att brottsligheten ökar

.
.
Foto:Hanna Folkemark-Ellborg

Brå:s statistik om brottslighet visar att det är något fler under 2018 som är oroliga för att brottsligheten i samhället ökar. 2017 var 42 procent i polisområde Väst oroliga, i år är siffran 44.

Även andelen personer i Sverige som uppger att de blivit utsatta för brott ökade under 2018 till 26,4 procent. År 2017 var andelen 24,7 procent.