Corona: Färre vårdas på IVA i Borås

.
Foto: Lennart Magnusson

Onsdagens siffror från Västra Götalandsregionen visar att det nu är nio personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar på Södra Älvsborgs sjukhus. Som flest har 14 personer vårdats på IVA på Säs sedan coronapandemin startade.

Totalt 37 personer vårdas för covid-19 på sjukhuset.