Borås vill bli världsbäst på hållbart mode

Arkivbild.
Foto: Niclas Liljenby

I höstas bestämde regeringen att Textilhögskolan i Borås skulle få uppdraget att starta en nationell plattform för hållbart mode det berättar SVT Nyheter Väst.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Nu vill man satsa på att bryta den negativa trenden och få en hållbar textilproduktion. Högskolans uppdrag är att ta fram en plattform där de olika aktörerna inom textilindustrin kan samverka på ett miljömedvetet sätt, exempelvis genom att ta fram bättre råmaterial och teknik för att återvinna textil. Planen är att bli bäst i världen på smarta textilier.

– Vi ska vara en samlande kraft för hela Sverige och alla de initiativ som pågår runt om i Sverige för att stärka svensk konkurrenskraft, säger Susanne Nejderås som är verksamhetschef för plattformen till SVT Nyheter.