Borås stad säger upp avtal med hemtjänstföretag

.
Foto: Jan Pettersson

Borås Stad har sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget Med Omtanke i Sjuhärad AB, som bedriver hemtjänst i Borås. Företaget har tidigare blivit underkända av Inspektionen för vård och omsorg och beskrevs i somras som ” inte lämpliga att bedriva hemtjänstverksamhet”.

Borås stad skriver i ett pressmeddelande att de påpekat brister i verksamheten och att företaget inte använt de IT-system de har tillgång till på rätt sätt, och de har inte heller skrivit och hanterat avvikelser enligt gällande rutiner.

90 personer har idag företaget som utförare av hemtjänst och dessa kommer att kontaktas.