500 personer berörs när storföretag går i konkurs

Arkivbild.
Foto: Anton Hedberg

Borås Tidning rapporterar att utbildningsföretaget Miroi satts i konkurs. Bolaget har verksamhet i hela landet och i Borås har man 422 personer som läser svenska för invandrare.

– Verksamheter har inte avbrutits, men vi har inte bestämt om vi kommer att fortsätta driva den. Vi utreder förutsättningarna för att konkursboet ska kunna fortsätta driften, säger Anders Bergman, konkursförvaltare på Ackordcentralen i Umeå till BT. Nästa vecka kommer vi att ta kontakt med berörda kunder, bland annat Borås kommun.

Borås Stad har i nuläget inte så mycket info om vad konkursen innebär i Borås.

– Vi får ha is i magen och avvakta besked om hur Miroi tänker sig detta. Men vår hållning är att alla elever är våra elever, oavsett om vi har dem på entreprenad hos Miroi eller inte. Vi kommer att ta ansvar för att alla elever ska få fullfölja sin utbildning, säger Tina Lundell, vuxenutbildningschef i Borås stad till BT.