Personalflykt från vårdcentral i Borås

.
Foto: Lars-Åke Green

Borås tidning berättar att anställda, och före detta anställda, på Boda vårdcentral i Borås inte är nöjda och vill att det ska tillsättas en extern utredning kring arbetsförhållandena på vårdcentralen.

Förra veckan skickades ett brev till regionens säkerhetschef där man krävde en extern utredning. Enligt de sex personerna som står bakom brevet har 70 procent av de anställda lämnat sin anställning på vårdcentralen sedan 2017.

Den officiella siffran på Boda vårdcentrals personalomsättning dock bara en tredjedel av det, men då räknas inte de som bytt arbetsplats inom regionen. De som har bytt till andra vårdcentraler eller sjukhus syns alltså inte i Närhälsans statistik. Det syns däremot att personalomsättningen på Boda är högre än på andra vårdcentraler i Borås.

De som skrivit brevet skyller personalens massflykt på brister hos ledningen och att medarbetare känt sig kränkta och att folk slutat för att rädda sin hälsa.