Borås

Politiker vill ha mer trygghetsvakter och neutrala arbetskläder i Borås

.
.
Foto:Anton Hedberg

I november är det budgetdebatt och det ska fattas beslut om hur Borås stad ska styras nästa år. Inför budgetdebatten har även oppositionspartierna lämnat förslag till budgeten, som Borås tidning berättar om.

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår bland annat att Borås ska ha en upphandling av trygghetsvakter i kommunal regi och att man ska införa gratis trygghetslarm, men som har en depositionsavgift.

Sverigedemokraterna har också lämnat förslag. De tycker bland annat att det ska införas en neutral klädpolicy för de som är anställda i Borås stad för att de inte ska signalera sin religiösa eller politiska tillhörighet. SD har också ett förslag om att införa en obligatorisk kurs för nyanlända om svensk kultur.

Läs mer om partiernas förslag här.