Då ska boråsgatorna vara återställda efter fibergrävning

.
Foto: Anne Engström

Under senaste åren har det jobbats med att gräva ner fiber i Borås, vilket har gjort att gator och mark har grävts upp. Nu arbetar kommunen med att återställa den uppgrävda marken skriver Borås stad på sin hemsida. Planen är att alla fiberschakt ska vara åtgärdade till början av 2021.