Stora problem med sopor på Norrby

Borås Tidning skriver att AB Bostäder har problem med skräp på Norrby i Borås, där sopor inte slängs på anvisad plats utan läggs utanför sopnedkast, i trappuppgångar och andra offentliga utrymmen.

– Vid soprören läggs soppåsarna utanför istället för att kasta i dem, det gäller även när de inte är fulla. Det finns liknande problematik i andra områden, men Norrby är i en egen klass, säger Henrik Karlberg på AB Bostäder till BT.

Man är medvetna om problemet och lägger resurser på att städa upp, men ska även gå runt och informera de boende personligen för att motverka problemet.

– Vi har absolut inte gett upp och vi jobbar så gott vi kan, men det finns ingen ”quick fix”. I grund och botten är det en beteendefråga. Det måste förändras om vi ska kunna lösa det här, säger Henrik Karlberg.