Skolkandet på gymnasieskolorna ökar

Arkivbild.
Arkivbild.

Antalet elever med indraget studiebidrag ökar.

Antalet gymnasieelever som får studiebidraget indraget på grund av frånvaro ökar i hela landet enligt CSN. Andelen indragna studiebidrag gått från 7,8 till 8,5 procent på riksnivå och i Borås är siffrorna ännu högre. Snittet har ökat från 8,8 procent till drygt 14 procent på tre år, detta berättar Borås Tidning.

Om elever inte kan förklara sin frånvaro så rapporterar skolan vidare till CSN, som då kan dra in studiebidraget. Enligt CSN kan anledningen till att frånvaron ökar beror på att det nu finns en större del utländska elever på skolorna och att de eleverna kan ha bristande kunskaper i språk och om hur studiebidraget fungerar. På Björkängsgymnasiet, som har en stor andel elever just i den statistiska gruppen utländska medborgare, var det 43,4 procent av eleverna som fick studiebidraget indraget på grund av skolk.

– Vi är medvetna om saken och jobbar med det. Det är ett av våra prioriterade målområden. Vi har jobbat fram en plan där man från första stund när man upptäcker hög eller ogiltig frånvaro försöker att prata med elever och vårdandshavare och sätta in de resurser som behövs, säger Mia Sundström, tf gymnasiechef på Björkängsgymnasiet till BT.

Även på andra Boråsskolor ökar antalet elever som får indraget bidrag. På Viskastrandsgymnasiet har andelen elever med indraget studiebidrag fördubblats på bara ett år. Nästan detsamma gäller Sven Eriksonsgymnasiet. Där har antalet ökat från 9 till 16 procent på ett år.