Säs anmäler fyra patientärenden

Södra älvsborgs sjukhus. SÄS
Södra älvsborgs sjukhus. SÄS
Foto:Andreas Carlsson

Anmäler sig själva.

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in fyra anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg. Två av fallen handlar om patienter som behandlats på psykiatrin och sedan avlidit i hemmet.

Ett fall handlar om ett barn som kom med smärtor i höften där man missade en bakteriell ledinfektion.

Fjärde fallet som är anmält handlar om en patient som kom in till sjukhuset med hjärtflimmer. I samband med vård och behandling blir insticksställe för droppnål infekterad. Patienten blir åter inlagd på sjukhuset då hen utvecklat blodförgiftning med komplikationer i form av nytt förmaksflimmer i hjärtat och senare stroke och hjärtinfarkt.