Förslag: Asylsökande ungdomar ska få söka sommarjobb

.
.
Foto:Anton Hedberg

Borås stads arbetslivsnämnd ska utreda om feriearbete för asylsökande kan införas, det rapporterar P4 Sjuhärad.

Kommunen kan egentligen inte betala ut lön till personer som inte har ett tiosiffrigt personnummer och detta har gjort att asylsökande ungdomar inte kunnat söka sommarjobb i Borås.

Det är Vänsterpartiet som väckt frågan om att lösa det så att asylsökande kan söka feriejobb i kommunen och de hänvisar till att andra kommuner har löst det genom att ge ut ersättning i form av bland annat stipendium.

Förslaget stöttades på nämndens senaste sammanträde av S, L och C och MP

Moderaterna däremot kritiserade förslaget och de menar att det strider mot såväl lagstiftning som migrationsverkets riktlinjer.

”Så länge de asylsökande inte fått några svenska personnummer kan det inte garanteras att de bor i kommunen. Därför kan inte kommunen tillhandahålla den typen av särskilt som ett feriearbete innebär,” skriver Moderaterna i ett pressmeddelande