Få bönder har sökt bidrag efter torkan

.
.
Foto:Staffan Lindbom

Efter förra sommarens svåra torka införde Jordbruksverket ett krisstöd på över en miljard kronor som lantbrukare kan kompenseras med.

Men nu berättar SVT Nyheter Väst att mindre än hälften av de berättigade bönderna har sökt bidraget. Endast 18 000 av cirka 45 000 har sökt. En stor del av de berättigade lantbrukarna i Västra Götaland.

Nu går länsstyrelsen i Västra Götaland ut på sin hemsida och uppmanar länets bönder att söka bidrag så att fler kan få pengar och hjälp.

Det är en vecka kvar till ansökningstiden går ut.