Elevernas flytt i Borås dröjer

Foto:Anders Robertsson

Det är trångt för eleverna på Daltorpskolan. På Götaområdet är tanken att en ny skola ska byggas på längre sikt. Den kortsiktiga lösningen är moduler för F-6-eleverna på Gässlösa, nära Kronängskolan, och att Dalatorp blir en renodlad högstadieskola. Modulerna skulle ha stått klara i augusti men lösningen dröjer. Istället väntas eleverna flyttas under novemberlovet.

– Det beror dels på förberedelsearbetet – exempelvis markarbeten, dels på hur omfattande anpassningar av moduler är. Normalt sett tar det 1,5 år att etablera en sådan, säger Anders Waldau, chef på lokalförsörjningsförvaltningen, till Borås Tidning.