Dement avled efter fall ur säng

.
.
Foto:Tomas Nyberg

Borås tidning berättar att en vårdtagare på ett demensboende i Borås har avlidit efter att ha ramlat ur sängen.

Det var nattpersonalen på boendet hittade personen på golvet bredvid sängen. Hen var skadad och blödde från huvudet. Ett par dagar senare avled den äldre på sjukhuset.

Det är oklart varför brukaren har ramlat ur sängen. Kommunen har nu gjort en lex Sarah-anmälan.

Nu kommer man ta fram en rutin för att öka säkerheten för att förhindra liknande olyckor på boendet.