Boråsskola har brister i brandskyddet

.
.
Foto:Fredrik Svensson

Praktiska gymnasiet i Borås har inte tillräckligt bra brandskydd, det anser Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, efter en tillsyn i februari.

Räddningstjänsten förelägger nu skolan att åtgärda bristerna senast 1 juli, berättar P4 Sjuhärad.

Bland annat uppmärksammade räddningstjänsten att den alternativa nödutgången i restaurangen som används av skolan, riskerar att vara låst när restaurangen är öppen. Det var också en alternativ utrymningsvägen från lektionssal och omklädningsrum som inte kan användas av alla som Särf vill se åtgärdad.