Allt mer stökigt på återvinningsstationer

.
.
Foto:Lennart Ernstsson

Stökiga återvinningsstationer är en allt vanligare syn. Magnus Sandström regionchef FTI, Förpackning och tidningsinsamlingen i Sverige, säger till P4 Sjuhärad att dumpningen har ökat i regionen och i hela Sverige de senaste åren.

– Det är bedrövligt, de är det i stora delar av hela Sverige. Just dumpningen av avfallet som inte har där att göra har ökat ganska markant de sista två åren, säger han till P4 Sjuhärad.

Han har bland annat stött på djurkadaver och kohuvuden som dumpats på återvinningsstationer i landet, och menar att det är en onödigt stor summa som läggs på att städa.

– Vi lägger mycket pengar på detta och de är vi konsumenter som får betala det. Vi lägger runt 80-90 miljoner kronor om året på att städa återvinningsstationer i Sverige och den största delen är på grund av dumpningen, säger Magnus Sandström.