Borås

Lässugna barn får läsa för hundar

Högläsning för hundar.

För andra året kommer de två läshundarna Mållgan och Milla finnas på plats på bibliotek i Borås för att lyssna på barn som läser. Mellan 18 juni-13 juli kommer att hundarna finnas på plats under vissa tider och alla barn mellan 7 och 12 år kan anmäla sig fram till 14 juni för att få komma och läsa.

Läshundarna kommer att finnas på Mötesplats Kristineberg, Sjöbo bibliotek, Norrbyhuset, Badresor i Sjömarken, Dalsjöfors Folkets park, Odenslunds 4H-gård och Hässleparken kvartersstugan.