Tillgängligheten påverkas vid SÄS-ombyggnad

Södra Älvsborgs sjukhus
Södra Älvsborgs sjukhus
Foto:Martin Palmborg

De kommande fyra åren kommer olika byggnadsprojekt att påverka patienter och personal på SÄS.

Notan landar på över en miljard kronor rapporterar Borås Tidning. 750 miljoner går till rivning, om- och nybyggnad av psykiatrin. Detta har gjort att Bup får hålla till på Samaritvägen fram till 2019. Vägen till personalmatsalen och Elin Odencrantssalen har också flyttats.

Under hösten börjar sprängningsarbetet och markschaktning för psykiatrins nya kvarter. Även påbyggnaden av infektionskliniken. Parkeringsplatserna vid infektionskliniken går därför inte att använda under augustimånad.

Ingång tre blir byggentré då laboratoriemedicinen ska dela placering. De flyttas tillfälligt till provtagningsmottagningen vid sjukhusentrén.