Borås

Svar dröjer efter caféets stämning

Kommunen ansöker om anstånd i ärendet.

I mitten av februari stämde Danske kungens konditori Borås stad på skadestånd då man inte kunnat bedriva sin verksamhet i sina lokaler i Stadsparksbadet.

I januari begärde Danske kungens konditori en ersättning på 636 000 kronor men kommunen lämnade inte in något yttrande till rätten i tid, vilket föranledde stämningen.

Kommunens tystnad beror enligt stadsjuristen Lars-Olof Danielsson på tidsbrist, stor arbetsbelastning och att man haft svårt att få till ett möte med lokalförsörjningsförvaltningen skriver Borås tidning.

Under måndagen kom ett svar från kommunen till tingsrätten där kommunen ansöker om anstånd för att skjuta upp yttrandet i två veckor på grund av arbetsbelastningen och nu inväntar tingsrätten på ett beslut om anståndet beviljas eller ej skriver BT. Om anståndet nekas riskerar Borås stad att få en tredskodom som innebär att kommunen förlorar målet då man inte lämnat svar.