Polisen varnar: bedragare får ut inloggning till mobilt bank-id

Bedragare tar kontotillgångar.

Just nu härjar bedragare som länsar bankkunders konton på pengar meddelar polisen.

Enligt polisen ringer bedragarna upp och lurar bankkunderna att logga in på sin bank med hjälp av sitt mobila Bank-ID.

Bedragarna får sedan bankkunden att ytterligare en gång logga in med sitt mobila Bank-ID, vilket medför att ett nytt Bank-ID skapas.

Kontotillgångarna samlas sedan ihop och förs över till ett nytt konto som bedragaren förfogar över och vanligtvis ägs dessa konton av målvakter. En målvakt är i kriminell jargong en fysisk person som vanligtvis för en ersättning tar på sig juridiskt ansvar som den betalande parten vill undgå.

Polisen uppmanar nu allmänheten att inte lämna ut sina inloggningsuppgifter.