Islamiska skolan får starta i Borås

Arkivbild.
Arkivbild.

Beslut från kammarrätten - föreningen islamiska skolan får starta.

 

Skolinspektionen beslutade för ett och ett halvt år sedan att godkänna Islamiska skolan som huvudman för en grundskola med fritidshem. Beslutet överklagades av Borås stad, som hänvisade till bland annat segregation, till förvaltningsrätten.

Överklagandet avslogs dock och Borås stad tog det vidare till kammarrätten. I dag, tisdag, stod det klart att de får avslag även där, skriver Borås Tidning.

”Vid en helhetsbedömning anser kammarrätten att kommunen i det aktuella fallet inte förmått påvisa att risken för ökad segregation innebär sådana negativa följder på lång sikt av föreningens etablering att ansökan om huvudmannaskap ska avslås”, skriver rätten.

För att söka prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen, som är nästa instans, har Borås stad nu tre veckor på sig.