Boråsare föredrar mobilparkering

Att betala parkeringen med mobilen blir allt vanligare i Borås.

I Borås har mobilparkering haft en snabb tillväxt. För att parkera med mobilen i Borås finns tjänsterna EasyPark och SMSpark, två tjänster som uppskattats mycket bland boråsarna.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att boråsarna har tagit till sig dessa betalningsalternativ så väl, och vi har fått mycket positiv respons på erbjudandet av tjänsten, säger Lennart Johansson, VD på Borås kommuns parkering AB.

I ett pressmeddelande meddelar EasyPark att användandet deras tjänst i Borås ökade stort under andra kvartalet 2017. Antalet parkeringar betalda med mobilen ökade med 255 procent i jämförelse med samma period i fjol. Lennart Johansson berättar att användandet av de båda digitala tjänsterna sammantaget ökat med i genomsnitt 70% under första halvåret 2017 jämfört med samma period under 2016.

I takt med att allt fler använder de EasyPark och SMSpark i Borås så blir det merarbete för parkeringsvakterna då övervakning av parkerade fordon tar längre tid.

– Det är lättare när det ligger en lapp i rutan, nu kan ju kunden förlänga sin parkeringstid via mobilen och då måste vi göra fler kontroller, säger Lennart.

Men det är värt merarbetet för att kunna erbjuda en smidig tjänst åt kunderna fortsätter han.

Trots den digitala framfarten har man ingen plan på att avverka parkeringsautomaterna framöver. Automaterna kommer att finnas kvar, men kommer att bli färre, det är en viktig tjänst att fortsätta erbjuda till kunder utan telefon eller appar säger Lennart.